Webbplats för skadedjursbekämpning

fästingbett

Farliga konsekvenser av ett fästingbett
Farliga konsekvenser av ett fästingbett

Ett fästingbett, särskilt om det varar mer än 10-15 minuter, orsakar ofta ganska obehagliga konsekvenser för en person. I de flesta fall utgör dessa effekter inte ett allvarligt hälsohot. Men ibland leder ett fästingbett till farliga sjukdomar, där det är viktigt att vidta åtgärder i tid för att undvika allvarliga komplikationer ...

Vad ska man göra om en fästing har bitit en hund
Vad ska man göra om en fästing har bitit en hund

Situationen när en fästing biter en hund är ganska vanlig. Men det är värt att komma ihåg att fästingbett kan ha dödliga konsekvenser för ett husdjur, trots att de för det mesta är ofarliga ...

Hur man enkelt drar ut en fästing som fastnat med en tråd
Hur man enkelt drar ut en fästing som fastnat med en tråd

För att få parasiten duger vilken tråd som helst, till och med sliten från kanten på kläderna, men du måste komma ihåg att det blir svårare att hantera med en tjock tråd och att du av misstag kan krossa blodsugaren med den. Trådens längd ska vara sådan att det finns tillräckligt med utrymme för fingrarna efter att den är vikt på mitten. 10-20 cm är den optimala storleken.

Är fästingförsäkring en nödvändighet eller ett slöseri med pengar?
Är fästingförsäkring en nödvändighet eller ett slöseri med pengar?

"Fästingförsäkring" kommer verkligen väl till pass när en fästing biter en försäkrad person, infekterar denne med en infektion, och denna infektion orsakar en sjukdom. Men om du förstår detaljerna i dessa sjukdomar, kommer rationaliteten i en sådan försäkring inte längre att verka så entydig ...

Symtom som kan uppträda hos en hund efter ett fästingbett
Symtom som kan uppträda hos en hund efter ett fästingbett

Det är viktigt för hundägare att noggrant övervaka och i tid kunna känna igen symptomen på sjukdomar som gör att ett husdjur kan bli infekterat med ett fästingbett. Utan att överdriva kan vi säga att en snabb reaktion i sådana fall är nyckeln till att upprätthålla hälsan, och ofta hundens liv. Därefter kommer vi att titta på vad du först måste vara uppmärksam på och hur du ska agera i en given situation ...

Hur man tar bort en fästing från en hund hemma
Hur man tar bort en fästing från en hund hemma

När man tar bort en fästing som har fastnat på en hund gör många oerfarna djurägare ett antal misstag som bara förvärrar situationen och ökar risken för infektion av djuret med fästinginfektioner. Om exakt hur det är nödvändigt att ta bort en biten blodsugare från en hund och vad som absolut inte bör göras, kommer vi att fortsätta och prata mer i detalj ...

De första symtomen efter ett fästingbett hos människor
De första symtomen efter ett fästingbett hos människor

Även om fästingen är bärare av det fästingburna encefalitviruset eller Lyme borreliosis patogener, är det långt ifrån säkert att infektionen vid biten utvecklas i människokroppen och leder till sjukdomen. Men om smittämnen ändå började föröka sig, är det viktigt att efter inkubationsperioden (eller till och med dess förlopp) identifiera de första symtomen på sjukdomen i tid för att snabbt påbörja behandlingen och undvika oåterkalleliga hälsokonsekvenser. Vi kommer att prata om dessa karakteristiska symtom mer och mer i detalj ...

Fästingbett: bilder
Fästingbett: bilder

I vissa fall kan man, bara genom uppkomsten av ett fästingbett, bedöma att en person har smittats av en farlig fästingburen infektion. Följande är fotografier med många exempel på hur ixodid fästingbett ser ut i praktiken, även innan parasiten lossnar ...

Vad ska man göra med ett fästingbett
Vad ska man göra med ett fästingbett

Sannolikheten för att utveckla allvarliga konsekvenser på grund av en fästinginfektion beror ofta på hur korrekt och lägligt en person agerar när en fästing biter, om parasiten fortfarande är infekterad. Låt oss se vad algoritmen för åtgärder ska vara när en fästing har fastnat på kroppen - hur man tar bort den korrekt och snabbt, vad man ska göra med blodsugaren efter borttagning och, viktigast av allt, hur man skyddar dig mot negativ utveckling om parasiten är infekterad med fästingburen encefalitvirus eller borreliospatogener ...

Hur man skruvar loss fästingen och åt vilket håll den ska vridas
Hur man skruvar loss fästingen och åt vilket håll den ska vridas

Det finns en åsikt att den sugna fästingen måste skruvas av medurs, annars kommer huvudet att lossna och det kommer att förbli i huden. Samtidigt är strukturen av parasitens snabel symmetrisk, det finns ingen "tråd" på den, vilket skulle kräva rotation strikt i en eller annan riktning. Så vad är sanningen - hur behöver du skruva loss parasiten ordentligt, vilka verktyg gör att du kan göra det så säkert som möjligt och vilka nyanser måste beaktas för att minska risken för allvarliga konsekvenser av att utveckla fästingburen encefalit och borrelia? Låt oss ta reda på det...

 

Viktig information om fästingbett och den fara de kan utgöra för människor...

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/sv/

Användningen av webbplatsens material är möjlig med en länk till källan

Integritetspolicy | Villkor

Respons

webbplatsens karta

kackerlackor

Myror

vägglöss