Webbplats för skadedjursbekämpning

Fästinginfektioner

Vilka sjukdomar bär fästingar på?
Vilka sjukdomar bär fästingar på?

På tal om sjukdomar som fästingar bär på, menar de ofta infektionssjukdomar. I Ryssland är fästingburen encefalit och borrelia mest kända. Mindre vanligt registreras fall av bakteriella infektioner - tuleria, Krim-Kongo-feber och mänsklig granulocytisk anaplasmos ...

Fästingburen encefalit
Fästingburen encefalit

TBE-virus kan bäras av 14 typer av fästingar, varav två är huvudvektorerna: hundfästingen (Ixodes ricinus) och taigafästingen (Ixodes persulcatus). Den första bär huvudsakligen den europeiska undertypen av viruset, den andra - Fjärran östern och Sibirien. De två sista undertyperna anses vara särskilt farliga på grund av det stora antalet dödsfall de orsakar och oåterkalleliga skador på hälsan ...

Fästingburen borrelios
Fästingburen borrelios

Fästingburen borrelios (annars - Lyme borrelios) är den näst viktigaste fästingburen infektion efter fästingburen encefalit i Eurasien. Därefter kommer vi att prata om sjukdomens detaljer, dess fara för människor och stadierna av kursen, och också se vilka tecken som kan användas för att känna igen infektion efter ett fästingbett ...

Kan en hund få fästingburen hjärninflammation?
Kan en hund få fästingburen hjärninflammation?

Fästingbett kan vara dödligt inte bara för människor utan också för hundar. Men om fästingburen encefalit och borrelios utgör det största hotet mot människor, är situationen något annorlunda när det gäller hundar ...

Inkubationstid för fästingburen encefalit hos människor
Inkubationstid för fästingburen encefalit hos människor

Även om fästingburen hjärninflammation vanligtvis börjar abrupt, efter ett fästingbett, föregås den alltid av en inkubationsperiod, under vilken mängden virus i människokroppen gradvis ökar. Därefter kommer vi att prata om hur länge denna period varar och vilka symtom som i förväg kan tyda på att infektionen ändå har inträffat ...

Borreliosis fästingar och konsekvenserna av deras bett
Borreliosis fästingar och konsekvenserna av deras bett

När spiroketen Borrelia burgdorferi kommer in i en fästing, blir parasiten en slags inkubator för denna infektion. Under hela livscykeln för en sådan borreliosfästing kommer dess bett att utgöra en allvarlig fara för människors hälsa. Om de naturliga reservoarerna av fästingburen borrelios, dess bärare och nyanserna av mänsklig infektion, kommer vi att fortsätta och prata mer i detalj ...

 

Det här avsnittet innehåller information om fästingburna infektioner, och inte bara om fästingburen encefalit och borrelia...

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/sv/

Användningen av webbplatsens material är möjlig med en länk till källan

Integritetspolicy | Villkor

Respons

webbplatsens karta

kackerlackor

Myror

vägglöss