Webbplats för skadedjursbekämpning

Om fästingar

Finns det huskvalster som ständigt bor i lägenheter? Var kommer de ifrån, vad äter de här och hur farliga är de för människor?
Finns det huskvalster som ständigt bor i lägenheter? Var kommer de ifrån, vad äter de här och hur farliga är de för människor?

Vi svarar på de vanligaste frågorna om fästingar i huset. Fästingar i huset, speciellt de som bor här hela tiden, verkar vara nonsens för många. Om kackerlackor, nattfjärilar och till och med vägglöss av många uppfattas som oönskade, men fortfarande "tama" leddjur, är folk vana vid att vara rädda för fästingar bara på gatan, och de är säkra på att dessa varelser definitivt inte kommer att dyka upp i lägenheten, […]

Fästingars naturliga fiender: vem livnär sig på dem
Fästingars naturliga fiender: vem livnär sig på dem

Fästingar är farliga parasiter som livnär sig på blod från djur eller människor. Men kvalstren i sig är en viktig del av näringskedjor som involverar ett antal insekter, fåglar, grodor, ödlor...

Ängsticka (Dermacentor reticulatus)
Ängsticka (Dermacentor reticulatus)

Ängsfästingen tillhör familjen ixodid parasitformade fästingar som livnär sig på blod från människor och djur. Denna art, liksom hund- och taigafästingar, är bärare av farliga sjukdomar ...

Varför fästingbett är farligt för människor
Varför fästingbett är farligt för människor

I sig är ett fästingbett inte hemskt. Dessa parasiter är inte giftiga, och mängden blod de kan dricka är ganska försumbar och har inga negativa konsekvenser för värden. Men blodsugande fästingar kan vara bärare av patogener av farliga sjukdomar ...

När dyker fästingar upp och när försvinner de?
När dyker fästingar upp och när försvinner de?

I fästingarnas liv finns det perioder av inaktiv existens, som kallas diapauser.De hjälper dessa spindeldjur att överleva ogynnsamma väderförhållanden och synkronisera sin livscykel med förändringar i miljön...

Vad äter fästingar
Vad äter fästingar

Under sugning av blod av en fästing kommer parasitens saliv med jämna mellanrum in i såret. Hos vissa arter hårdnar den och bildar ett hårt "cement"-hölje, som hinner spridas i de nedre skikten av huden och gör botten av fallet bredare än toppen. Således erhålls en solid struktur som inte tillåter att dra ut blodsugaren ...

Finns det fästingar i en tallskog (och i barrskogar i allmänhet)
Finns det fästingar i en tallskog (och i barrskogar i allmänhet)

Det finns en uppfattning om att fästingar inte finns i en tallskog, men statistik över fall av attacker från dessa blodsugare visar motsatsen. Dessa parasiter lever både i bland- och lövskogar och barrskogar och livnär sig där. För en fästing är det inte så mycket skogtypen som är viktig, utan de gynnsamma klimatförhållandena och närvaron av ett tillräckligt antal värdar i närheten ...

Hur skogsfästingar attackerar en person
Hur skogsfästingar attackerar en person

Angreppet av skogsfästingar på människor är ganska specifikt och skiljer sig i många avseenden från de jaktmetoder som finns i andra blodsugande parasiter. Intressant nog har de flesta arter av ixodid fästingar inga ögon, men de kan perfekt känna offret. Och organen för beröring och lukt hjälper dem i detta, med vilket parasiten bokstavligen är täckt från topp till tå ...

Skogsfästingar och deras fara för människor
Skogsfästingar och deras fara för människor

Bland alla typer av skogstickar är ixodidticka, som är bärare av dödliga sjukdomar hos människor och husdjur, av särskilt epidemiologiskt intresse.Låt oss se var dessa parasiter oftast är koncentrerade i skogarna, hur de ser ut och reproducerar sig, vilka djur de vanligtvis äter på och, viktigast av allt, hur man effektivt skyddar sig från dem när de kopplar av i naturen ...

Öronkvalster hos katter
Öronkvalster hos katter

Till skillnad från hundar är katter mer mottagliga för öronkvalsterangrepp: de blir oftare sjuka och har allvarligare komplikationer. Dessutom kan Otodectes cynotis-kvalster ständigt leva i katters hörselgång, utan att yttra sig på något sätt och utan att orsaka skada på husdjuret, som ändå kommer att överföra parasiten till alla omgivande föremål och överföra den till andra djur. En person kan också få öronskabb av en sjuk katt. Vi kommer att prata vidare om nyanserna av infektion hos katter med öronkvalster och förloppet av otodectosis i dem ...

 

Grundläggande information om de olika typerna av kvalster...

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/sv/

Användningen av webbplatsens material är möjlig med en länk till källan

Integritetspolicy | Villkor

Respons

webbplatsens karta

kackerlackor

Myror

vägglöss