Trang web kiểm soát dịch hại

Phản hồi và liên hệ

Nhận xét

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hoạt động của trang web - vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ e-mail:

 

 

 

Chúng tôi cũng sẽ quan tâm đến:

  • phản hồi về kinh nghiệm cá nhân của bạn trong việc đối phó với côn trùng trong nước;
  • tài liệu độc quyền về các phương tiện và phương pháp đối phó với rệp, gián, bọ chét, v.v.;
  • đề xuất hợp tác;
  • gợi ý để đặt tài liệu quảng cáo của bạn trên trang web;
  • mong muốn cải thiện trang web của chúng tôi về thiết kế và khả năng sử dụng;
  • cũng như mong muốn của bạn về việc tạo ra các phần bổ sung hoặc các dịch vụ hữu ích trên trang web.

 

© Bản quyền 2022 bedbug.techinfus.com/vi/

Có thể sử dụng các tài liệu trang web với một liên kết đến nguồn

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng

Nhận xét

bản đồ trang web

con gián

Con kiến

rệp