Website para sa pagkontrol ng peste

Mga Tuntunin ng Paggamit

Tinutukoy ng Kasunduang ito ang mga kundisyon para sa mga Gumagamit na gamitin ang mga materyales at serbisyo ng site bedbug.techinfus.com/tl/ (mula rito ay tinutukoy bilang "Site").

1. Pangkalahatang kondisyon

1.1. Ang paggamit ng mga materyales at serbisyo ng Site ay pinamamahalaan ng mga pamantayan ng kasalukuyang batas.

1.2. Ang Kasunduang ito ay isang pampublikong alok. Sa pamamagitan ng pag-access sa mga materyales ng Site, ang Gumagamit ay itinuturing na sumang-ayon sa Kasunduang ito.

1.3. Ang Site Administration ay may karapatan na unilaterally na baguhin ang mga tuntunin ng Kasunduang ito anumang oras. Ang mga naturang pagbabago ay magkakabisa pagkatapos ng 3 (tatlong) araw mula sa sandaling ang bagong bersyon ng Kasunduan ay nai-post sa site. Kung hindi sumasang-ayon ang Gumagamit sa mga pagbabagong ginawa, obligado siyang tanggihan ang pag-access sa Site, ihinto ang paggamit ng mga materyales at serbisyo ng Site.

2. Mga Obligasyon ng Gumagamit

2.1. Sumasang-ayon ang Gumagamit na huwag gumawa ng mga aksyon na maaaring ituring na lumalabag sa batas o mga pamantayan ng internasyonal na batas, kabilang ang sa larangan ng intelektwal na pag-aari, copyright at/o mga kaugnay na karapatan, gayundin ang anumang mga aksyon na humahantong o maaaring humantong sa isang paglabag sa ang normal na operasyon ng mga serbisyo ng Site at Site.

2.2. Ang paggamit ng mga materyales mula sa Site ay posible sa isang link sa pinagmulan.

2.3. Ang mga komento at iba pang mga entry ng User sa Site ay hindi dapat sumalungat sa mga kinakailangan ng batas at karaniwang tinatanggap na mga pamantayan ng moralidad at etika.

2.4.Ang gumagamit ay binigyan ng babala na ang Site Administration ay walang pananagutan para sa pagbisita at paggamit ng mga panlabas na mapagkukunan, mga link na maaaring nilalaman sa site.

2.5. Sumasang-ayon ang User na ang Site Administration ay walang pananagutan at walang direkta o hindi direktang obligasyon sa User na may kaugnayan sa anumang posibleng o lumilitaw na pagkalugi o pinsala na nauugnay sa anumang nilalaman ng Site, pagpaparehistro ng copyright at impormasyon tungkol sa naturang pagpaparehistro, mga kalakal o serbisyo, magagamit sa o natanggap sa pamamagitan ng mga panlabas na site o mapagkukunan o iba pang mga contact ng User na ipinasok niya gamit ang impormasyong nai-post sa Site o mga link sa mga panlabas na mapagkukunan.

2.6. Tinatanggap ng User ang probisyon na ang lahat ng mga materyales at serbisyo ng Site o anumang bahagi ng mga ito ay maaaring sinamahan ng advertising. Sumasang-ayon ang User na ang Site Administration ay walang pananagutan at walang anumang obligasyon na may kaugnayan sa naturang advertising.

3. Iba pang mga termino

3.1. Lahat ng posibleng hindi pagkakaunawaan na magmumula sa Kasunduang ito o nauugnay dito ay dapat lutasin alinsunod sa naaangkop na batas.

3.2. Wala sa Kasunduan ang mauunawaan bilang ang pagtatatag sa pagitan ng Gumagamit at ng Website Administration ng mga relasyon sa ahensya, relasyon sa pakikipagsosyo, relasyon sa magkasanib na aktibidad, relasyon sa personal na trabaho, o anumang iba pang relasyon na hindi hayagang itinakda sa Kasunduan.

3.3. Ang pagkilala ng korte sa anumang probisyon ng Kasunduan bilang hindi wasto o hindi maipapatupad ay hindi nangangailangan ng kawalan ng bisa ng iba pang mga probisyon ng Kasunduan.

3.4.Ang hindi pagkilos sa bahagi ng Site Administration sa kaso ng paglabag ng sinuman sa mga Gumagamit ng mga probisyon ng Kasunduan ay hindi nag-aalis sa Site Administration ng karapatang gumawa ng mga naaangkop na aksyon sa ibang pagkakataon upang protektahan ang kanilang mga interes at protektahan ang mga copyright sa mga materyales ng Site protektado alinsunod sa batas.

Kinukumpirma ng User na pamilyar siya sa lahat ng mga sugnay ng Kasunduang ito at walang kondisyong tinatanggap ang mga ito.

 

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/tl/

Ang paggamit ng mga materyal ng site ay posible sa isang link sa pinagmulan

Patakaran sa Privacy | Mga Tuntunin ng Paggamit

Feedback

mapa ng site

mga ipis

Langgam

surot