Website para sa pagkontrol ng peste

Patakaran sa Privacy

Ang patakaran sa privacy ng personal na impormasyon (mula dito ay tinutukoy bilang ang Patakaran) ay nalalapat sa lahat ng impormasyon na ang bedbug.techinfus.com/tl/ portal (mula rito ay tinutukoy bilang ang Site) ay maaaring matanggap tungkol sa User habang ginagamit ang alinman sa mga serbisyo, serbisyo , mga forum, produkto o serbisyo ng Site (mula rito ay tinutukoy bilang Mga Serbisyo) at sa kurso ng pagpapatupad ng Site ng anumang mga kasunduan at kontrata sa User.

Ang paggamit ng Mga Serbisyo ng Site ay nangangahulugan ng walang kundisyong pahintulot ng User sa Patakarang ito at ang mga kundisyon para sa pagproseso ng kanyang personal na impormasyon na tinukoy doon; sa kaso ng hindi pagkakasundo sa mga kundisyong ito, ang Gumagamit ay dapat umiwas sa paggamit ng Mga Serbisyo.

1. Personal na impormasyon ng Mga User na pinoproseso ng Site

Sa loob ng balangkas ng Patakarang ito, ang ibig sabihin ng "personal na impormasyon ng user" ay:

1.1 Personal na impormasyon na ibinibigay ng User tungkol sa kanyang sarili nang nakapag-iisa kapag nagrerehistro (lumilikha ng account) o sa proseso ng paggamit ng Mga Serbisyo, kabilang ang personal na data ng User. Ang impormasyong kinakailangan para sa pagkakaloob ng Mga Serbisyo ay minarkahan sa isang espesyal na paraan. Ang iba pang impormasyon ay ibinibigay ng User ayon sa kanyang pagpapasya.

1.2 Impormasyon na awtomatikong ipinadala sa Site sa panahon ng operasyon nito gamit ang program na naka-install sa device ng User, kabilang ang IP address, data ng cookie, impormasyon tungkol sa browser ng User (o iba pang program na nag-a-access sa mga serbisyo).

Nalalapat lamang ang Patakarang ito sa impormasyong naproseso sa kurso ng pagtatrabaho sa portal ng Site.

Hindi bini-verify ng Site ang katumpakan ng personal na impormasyong ibinigay ng Gumagamit at hindi masuri ang legal na kapasidad nito. Gayunpaman, ipinapalagay ng Site na ang gumagamit ay nagbibigay ng maaasahan at sapat na personal na impormasyon at pinananatiling napapanahon ang impormasyong ito.

2. Mga layunin ng pagproseso ng personal na impormasyon ng mga User

Kinokolekta at iniimbak lamang ng Site ang personal na impormasyong iyon na kinakailangan para sa probisyon ng Mga Serbisyo o ang pagpapatupad ng mga kasunduan at kontrata sa User, maliban kung ang batas ay nagbibigay para sa mandatoryong pag-iimbak ng personal na impormasyon para sa isang panahon na tinukoy ng batas.

Pinoproseso ng Site ang personal na impormasyon ng User para sa mga sumusunod na layunin:

2.1 Pagkilala sa partido bilang bahagi ng trabaho sa Site;

2.2 Pagbibigay sa Gumagamit ng mga indibidwal na serbisyo;

2.3 Komunikasyon sa User, kabilang ang pagpapadala ng mga notification, kahilingan at impormasyon tungkol sa paggamit ng Site, pati na rin ang pagproseso ng mga kahilingan at aplikasyon mula sa User;

2.4 Pagpapabuti ng kalidad ng Mga Serbisyo, ang kaginhawahan ng kanilang paggamit, ang pagbuo ng mga bagong Serbisyo;

2.5 Pagsasagawa ng istatistika at iba pang pananaliksik batay sa depersonalized na data.

3. Mga kundisyon para sa pagproseso ng personal na impormasyon ng Mga Gumagamit at ang paglipat nito sa mga ikatlong partido

Tungkol sa personal na impormasyon ng Gumagamit, ang pagiging kompidensiyal nito ay pinananatili, maliban sa mga kaso kung saan ang Gumagamit ay boluntaryong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili para sa pangkalahatang pag-access sa isang walang limitasyong bilang ng mga tao.

Ang site ay may karapatang ilipat ang personal na impormasyon ng Gumagamit sa mga ikatlong partido sa mga sumusunod na kaso:

3.1. Sumang-ayon ang gumagamit sa mga naturang aksyon;

3.2. Ang paglipat ay itinatadhana ng batas sa loob ng itinatag na pamamaraan;

3.3. Ang nasabing paglipat ay nangyayari bilang bahagi ng pagbebenta o iba pang paglilipat ng negosyo (sa kabuuan o bahagi), habang inililipat ng nakakuha ang lahat ng obligasyon na sumunod sa mga tuntunin ng Patakarang ito kaugnay ng personal na impormasyong natanggap niya;

Kapag nagpoproseso ng personal na data ng Mga Gumagamit, ang Site ay ginagabayan ng Pederal na Batas "Sa Personal na Data".

4. Pagbabago at pagtanggal ng personal na impormasyon. Mandatoryong pagpapanatili ng data

4.1 Maaaring baguhin ng user anumang oras (i-update, dagdagan) ang personal na impormasyong ibinigay niya o bahagi nito sa pamamagitan ng paggamit ng personal na data editing function sa kaukulang seksyon ng Serbisyo, o sa pamamagitan ng pagsulat ng kahilingan sa serbisyo ng suporta sa pamamagitan ng e- mail sa

4.2 Maaari ring tanggalin ng user ang personal na impormasyong ibinigay niya sa loob ng isang partikular na account sa pamamagitan ng pagsulat ng kahilingan sa serbisyo ng suporta sa pamamagitan ng e-mail sa address

4.3 Ang mga karapatan na ibinigay para sa mga talata. 4.1. at 4.2. ng Patakarang ito ay maaaring limitado alinsunod sa mga kinakailangan ng batas. Sa partikular, maaaring kabilang sa naturang mga paghihigpit ang obligasyon ng Site na panatilihing binago o tanggalin ng Gumagamit ang impormasyon sa panahong itinatag ng batas, at ilipat ang naturang impormasyon alinsunod sa pamamaraang itinatag ng batas sa isang katawan ng estado.

5. Mga hakbang na ginawa upang protektahan ang personal na impormasyon ng User

5.1 Ginagawa ng Site ang kinakailangan at sapat na pang-organisasyon at teknikal na mga hakbang upang maprotektahan ang personal na impormasyon ng Gumagamit mula sa hindi awtorisado o hindi sinasadyang pag-access, pagkasira, pagbabago, pagharang, pagkopya, pamamahagi, pati na rin mula sa iba pang mga ilegal na aksyon ng mga ikatlong partido kasama nito.

6. Feedback. Mga tanong at mungkahi

Lahat ng mga mungkahi o tanong tungkol sa Patakarang ito, ang Gumagamit ay may karapatang ipadala sa serbisyo ng suporta sa pamamagitan ng e-mail sa address

 

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/tl/

Ang paggamit ng mga materyal ng site ay posible sa isang link sa pinagmulan

Patakaran sa Privacy | Mga Tuntunin ng Paggamit

Feedback

mapa ng site

mga ipis

Langgam

surot