Website voor ongediertebestrijding

Gebruiksvoorwaarden

Deze Overeenkomst definieert de voorwaarden voor de Gebruikers om de materialen en diensten van de site bedbug.techinfus.com/nl/ (hierna de "Site" genoemd) te gebruiken.

1. Algemene voorwaarden

1.1. Het gebruik van materialen en diensten van de Site wordt beheerst door de normen van de huidige wetgeving.

1.2. Deze Overeenkomst is een openbaar aanbod. Door toegang te krijgen tot de materialen van de Site, wordt de Gebruiker geacht te zijn toegetreden tot deze Overeenkomst.

1.3. De sitebeheerder heeft het recht om de voorwaarden van deze overeenkomst op elk moment eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking na 3 (drie) dagen vanaf het moment dat de nieuwe versie van de Overeenkomst op de site is geplaatst. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen, is hij verplicht om de toegang tot de Site te weigeren en het gebruik van de materialen en diensten van de Site stop te zetten.

2. Verplichtingen van de gebruiker

2.1. De Gebruiker stemt ermee in geen acties te ondernemen die kunnen worden beschouwd als een schending van de wet of normen van internationaal recht, waaronder op het gebied van intellectueel eigendom, auteursrecht en/of naburige rechten, evenals acties die leiden of kunnen leiden tot een schending van de normale werking van de Site en Sitediensten.

2.2. Het gebruik van materialen van de Site is mogelijk met een link naar de bron.

2.3. Opmerkingen en andere vermeldingen van de gebruiker op de site mogen niet in strijd zijn met de vereisten van de wet en algemeen aanvaarde normen van moraliteit en ethiek.

2.4.De gebruiker wordt gewaarschuwd dat de sitebeheerder niet verantwoordelijk is voor het bezoeken en gebruiken van externe bronnen, waarnaar links op de site kunnen staan.

2.5. De gebruiker stemt ermee in dat de sitebeheerder niet verantwoordelijk is en geen directe of indirecte verplichtingen heeft jegens de gebruiker in verband met mogelijke of voortvloeiende verliezen of schade in verband met de inhoud van de site, auteursrechtregistratie en informatie over dergelijke registratie, goederen of diensten, beschikbaar op of ontvangen via externe sites of bronnen of andere contacten van de gebruiker die hij heeft ingevoerd met behulp van de informatie die op de site is geplaatst of links naar externe bronnen.

2.6. De Gebruiker aanvaardt de bepaling dat alle materialen en diensten van de Site of een deel ervan vergezeld kunnen gaan van reclame. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de sitebeheerder geen enkele verantwoordelijkheid draagt ​​en geen verplichtingen heeft in verband met dergelijke advertenties.

3. Andere termen

3.1. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of daarmee verband houden, zullen worden opgelost in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

3.2. Niets in de Overeenkomst kan worden opgevat als de totstandkoming tussen de Gebruiker en de Website Administratie van agentuurrelaties, partnerschapsrelaties, relaties over gezamenlijke activiteiten, persoonlijke arbeidsrelaties of andere relaties die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn voorzien.

3.3. Erkenning door de rechtbank van enige bepaling van de Overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar houdt niet de ongeldigheid van andere bepalingen van de Overeenkomst in.

3.4.Nalatigheid van de kant van de sitebeheerder in geval van schending door een van de gebruikers van de bepalingen van de overeenkomst ontneemt de sitebeheerder niet het recht om later passende maatregelen te nemen om hun belangen te beschermen en auteursrechten op het materiaal van de site te beschermen beschermd volgens de wet.

De Gebruiker bevestigt kennis te hebben genomen van alle clausules van deze Overeenkomst en aanvaardt deze onvoorwaardelijk.

 

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/nl/

Het gebruik van sitemateriaal is mogelijk met een link naar de bron

Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Feedback

site`s kaart

kakkerlakken

mieren

bedmijt