Laman web untuk kawalan perosak

Dasar Privasi

Dasar privasi maklumat peribadi (selepas ini dirujuk sebagai Polisi) terpakai kepada semua maklumat yang portal bedbug.techinfus.com/ms/ (selepas ini dirujuk sebagai Tapak) boleh terima tentang Pengguna semasa menggunakan mana-mana perkhidmatan, perkhidmatan , forum, produk atau perkhidmatan Tapak (selepas ini dirujuk sebagai Perkhidmatan) dan semasa pelaksanaan oleh Tapak mana-mana perjanjian dan kontrak dengan Pengguna.

Penggunaan Perkhidmatan Tapak bermaksud persetujuan tanpa syarat Pengguna kepada Polisi ini dan syarat untuk memproses maklumat peribadinya yang dinyatakan di dalamnya; sekiranya tidak bersetuju dengan syarat ini, Pengguna mesti mengelak daripada menggunakan Perkhidmatan.

1. Maklumat peribadi Pengguna yang diproses oleh Tapak

Dalam rangka kerja Polisi ini, "maklumat peribadi pengguna" bermaksud:

1.1 Maklumat peribadi yang Pengguna berikan tentang dirinya secara bebas semasa mendaftar (membuat akaun) atau dalam proses menggunakan Perkhidmatan, termasuk data peribadi Pengguna. Maklumat yang diperlukan untuk penyediaan Perkhidmatan ditanda dengan cara yang istimewa. Maklumat lain disediakan oleh Pengguna mengikut budi bicaranya.

1.2 Maklumat yang dihantar secara automatik ke Tapak semasa operasinya menggunakan program yang dipasang pada peranti Pengguna, termasuk alamat IP, data kuki, maklumat mengenai penyemak imbas Pengguna (atau program lain yang mengakses perkhidmatan).

Polisi ini hanya terpakai kepada maklumat yang diproses semasa bekerja dengan portal Tapak.

Tapak ini tidak mengesahkan ketepatan maklumat peribadi yang diberikan oleh Pengguna dan tidak boleh menilai kapasiti undang-undangnya. Walau bagaimanapun, Laman ini menganggap bahawa pengguna memberikan maklumat peribadi yang boleh dipercayai dan mencukupi dan memastikan maklumat ini dikemas kini.

2. Tujuan memproses maklumat peribadi Pengguna

Tapak ini mengumpul dan menyimpan hanya maklumat peribadi yang diperlukan untuk penyediaan Perkhidmatan atau pelaksanaan perjanjian dan kontrak dengan Pengguna, kecuali apabila undang-undang memperuntukkan penyimpanan mandatori maklumat peribadi untuk tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tapak memproses maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

2.1 Pengenalpastian pihak sebagai sebahagian daripada kerja dengan Tapak;

2.2 Memberi Pengguna dengan perkhidmatan individu;

2.3 Komunikasi dengan Pengguna, termasuk menghantar pemberitahuan, permintaan dan maklumat mengenai penggunaan Tapak, serta memproses permintaan dan aplikasi daripada Pengguna;

2.4 Meningkatkan kualiti Perkhidmatan, kemudahan penggunaannya, pembangunan Perkhidmatan baharu;

2.5 Menjalankan penyelidikan statistik dan lain-lain berdasarkan data depersonalized.

3. Syarat untuk pemprosesan maklumat peribadi Pengguna dan pemindahannya kepada pihak ketiga

Berkenaan dengan maklumat peribadi Pengguna, kerahsiaannya dikekalkan, kecuali dalam kes di mana Pengguna secara sukarela memberikan maklumat tentang dirinya untuk akses umum kepada bilangan orang yang tidak terhad.

Laman web ini mempunyai hak untuk memindahkan maklumat peribadi Pengguna kepada pihak ketiga dalam kes berikut:

3.1. Pengguna bersetuju dengan tindakan sedemikian;

3.2. Pemindahan itu diperuntukkan oleh undang-undang dalam prosedur yang ditetapkan;

3.3. Pemindahan sedemikian berlaku sebagai sebahagian daripada penjualan atau pemindahan lain perniagaan (secara keseluruhan atau sebahagian), manakala pemeroleh memindahkan semua kewajipan untuk mematuhi terma Polisi ini berhubung dengan maklumat peribadi yang diterima olehnya;

Apabila memproses data peribadi Pengguna, Tapak ini dipandu oleh Undang-undang Persekutuan "Mengenai Data Peribadi".

4. Perubahan dan pemadaman maklumat peribadi. Pengekalan data mandatori

4.1 Pengguna boleh pada bila-bila masa menukar (kemas kini, menambah) maklumat peribadi yang diberikan olehnya atau sebahagian daripadanya dengan menggunakan fungsi penyuntingan data peribadi di bahagian Perkhidmatan yang sepadan, atau dengan menulis permintaan kepada perkhidmatan sokongan melalui e- mel di

4.2 Pengguna juga boleh memadam maklumat peribadi yang diberikan olehnya dalam akaun tertentu dengan menulis permintaan kepada perkhidmatan sokongan melalui e-mel ke alamat

4.3 Hak yang diperuntukkan dalam perenggan. 4.1. dan 4.2. Polisi ini mungkin terhad mengikut keperluan undang-undang. Khususnya, sekatan tersebut mungkin termasuk kewajipan Tapak untuk menyimpan maklumat yang diubah atau dipadamkan oleh Pengguna untuk tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang, dan memindahkan maklumat tersebut mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang kepada badan negara.

5. Langkah-langkah yang diambil untuk melindungi maklumat peribadi Pengguna

5.1 Laman web ini mengambil langkah-langkah organisasi dan teknikal yang perlu dan mencukupi untuk melindungi maklumat peribadi Pengguna daripada akses yang tidak dibenarkan atau tidak disengajakan, pemusnahan, pengubahsuaian, penyekatan, penyalinan, pengedaran, serta daripada tindakan haram lain pihak ketiga dengannya.

6. Maklum balas. Soalan dan cadangan

Semua cadangan atau soalan mengenai Polisi ini, Pengguna mempunyai hak untuk menghantar kepada perkhidmatan sokongan melalui e-mel ke alamat

 

© Hak Cipta 2022 bedbug.techinfus.com/ms/

Penggunaan bahan tapak adalah mungkin dengan pautan ke sumber

Dasar Privasi | Syarat penggunaan

Maklum balas

peta tapak

lipas

Semut

pepijat katil